Info

SAED (Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry) grundades 1996 i Köpenhamn med en gemensam önskan att bilda en Nordisk tvärvetenskaplig akademi  (Sverige, Danmark, Norge och Finland), för att främja och informera både allmänheten och de yrkesverksamma om estetisk tandvård. Akademins uppdrag var att stimulera och främja en klinisk spetskompetens inom alla typer av tandvård.

Eftersom det inte alltid är så lätt att definiera och mäta, så hittas det inte så lätt publicerade vetenskapliga artiklar som beskriver teknikens ståndpunkt inom de olika områdena av odontologi. Akademins arbete kom att bestå i att söka litteratur och föreläsningar som beskriver hur man utför behandling i syfte att nå överlägsna behandlingsresultat, och försöka dela denna information med både allmänheten och de yrkesverksamma.

I detta värdesatte de självklart estetik som en naturlig beståndsdel i en reparativ behandlingsåtgärd men de försökte också bedöma om resultaten är långsiktiga och sist men inte minst gav upphov till minst möjliga iatrogena skador. Behandlingens etik var alltid en naturlig bedömningsfaktor vid beskrivning och marknadsföring av dessa behandlingar.

I akademin försökte medlemmarna kommunicera och diskutera tekniker och material för att utveckla sig själva som kliniker och att deras behandlingsåtgärder var till gagn för deras patienter. Fortsätt läsa om du vill få veta mer om akademien som var en ideell organisation.