SAED

Välkommen till hemsidan!

Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry (SAED) grundades i Köpenhamn 1996 med en önskan att bilda en Nordisk (Danmark, Norge, Sverige och Finland), tvärvetenskaplig akademi för att främja och att informera om estetisk tandvård till både allmänheten och för de yrkesverksamma.

Akademins uppdrag var att stimulera och främja en klinisk spetskompetens inom alla typer av tandvård. Eftersom detta inte alltid är lätt att definiera och mäta, hittas inte så lätt publicerade vetenskapliga artiklar som beskriver teknikens ståndpunkt inom olika områden av odontologi.

Estetisk tandvård

Akademins arbete kom att bestå i att söka litteratur och föreläsningar som beskriver hur man utför behandling i syfte att nå överlägsna behandlingsresultat, och försöka dela denna information med både allmänheten och de yrkesverksamma. I detta värdesatte de självklart estetik som en naturlig beståndsdel i en reparativ behandlingsåtgärd men de försökte också bedöma om resultaten är långsiktiga och sist men inte minst ger upphov till minst möjliga iatrogena skador.

Behandlingens etik var alltid en naturlig bedömningsfaktor vid beskrivning och marknadsföring av dessa behandlingar. I akademin försökte medlemmarna kommunicera och diskutera tekniker och material för att utveckla sig själva som kliniker och att deras behandlingsåtgärder var till gagn för deras patienter.

Organisationen

Akademien var en ideell organisation och ingen del av nettoinkomsten, om någon, kom till någon persons fördel. Akademins intäkter ägnades uteslutande till Akademins användning och syften enligt definitionen i föregående avsnitt.

Möten

Akademien arrangerade ett allmänt årsmöte, vanligtvis i kombination med ett vetenskapligt möte.

Estetisk tandvård före efter

European Journal of Esthetic Dentistry

European Journal of Esthetic Dentistry var den officiella publikationen för Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

European Journal of Esthetic Dentistry tar upp multidisciplinära aspekter, både kliniska och tekniska. Att utveckla kliniska estetiska behandlingsfärdigheter, nätverka med kollegor och bygga framgångsrika estetiska tandläkarpraktiker blir allt viktigare, inte minst för att möta patienternas ökade krav.

Denna exceptionella journal gör det möjligt för yrkesverksamma att öka sina kunskap genom att studera kliniska misslyckanden, fallpresentationer och behandlingsplaneringssessioner från experter inom sitt område. Peer-reviewade artiklar låter de yrkesverksamma utforska de senaste innovationerna.

Comments

  1. Ska boka tid för tandblekning. Måste ju vara mycket bättre än whitening tandkräm som jag använt i flera år redan, men tänderna ser ändå gula ut.

  2. Tandblekning på klinik ger ett mycket bra resultat tycker jag. Mycket vitare tänder som inte alls går att få med tandkräm innehållande whitening.

  3. Det är imponerande att läsa om Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry (SAED) och dess engagemang för att främja excellens inom estetisk tandvård i Norden. Akademins insats för att belysa och diskutera etiken bakom behandlingar samt dess fokus på långsiktiga resultat och minimering av iatrogena skador visar en djup förståelse för patientcentrerad vård. Det här är verkligen ett initiativ som gynnar både yrkesverksamma och patienter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *